Com treballem?

21
ag.
0

Com treballem?
Com treballem?  • Coneixem els valors, el missatge… de l’empresa, el producte, la competència, el mercat, etc., per poder entendre el nostre client.

  • Investiguem, ens informem per poder començar el procés.

  • Assessorem sobre quin és el servei i el material que necessita realment el client, tenint en compte els seus objectius, les circumstàncies, i adaptant-nos a cada cas concret.

  • Generem idees i esbossos perquè, juntament amb el client, puguem seguir la línia adequada.

  • Seleccionem el disseny amb el client. Seguidament, desenvolupem i editem un pla d’acció a partir del qual el client està en contacte actiu amb nosaltres; treballem en equip.

  • Trobem solucions gràfiques que s’ajusten als missatges i valors de cada client o feina, ja siguin empreses, organitzacions, ajuntaments, particulars per als seus productes, serveis o esdeveniments.


Deixa un comentari

Join in